Certificeret i PCB-forsegling

FORSEGLING AF PCB-FUGER. PCB er en af de farligste miljøgifte i verden og er i dag helt forbudt at anvende. Men et ukendt antal boliger fra 1950-1977 indeholder stadig PCB-holdige fuger, der afgiver livsfarlige dampe, som siver ud i boligerne. Ved renovation kan PCB-udslip forhindres med en særlig forseglingsmetode.

Hos Malerselskabet anvender vi markedets førende løsning ProSeal, der er en ny, sikker metode til forsegling af PCB-gasser udviklet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut. Hos Malerselskabet er vi certificeret til at anvende ProSeal og til at rådgive om behandling af PCB-holdige fuger.