/ SPECIALER

Rammeaftaler

Hurtig udrykning, fair priser En rammeaftale omfatter både løbende vedligeholdelse og akutte opgaver. Med en rammeaftale er I sikret gode, faste priser og hurtig udrykning. På en rammeaftale tilknyttes en fast stab…

Entrepriser

Malerentrepriser. Kvalitet på hele paletten. Når I vælger Malerselskabet, får I adgang til et stort og erfarent hold af specialister indenfor malerfaget. Vi råder over 80 dedikerede malere med høj faglighed, som dækker…

Boligselskaber

Vedligeholdelse og istandsættelse af ejendomme og flyttelejligheder Malerselskabet har mange års erfaring med istandsættelse af lejemål for bolig- og ejendomsselskaber. Vi har indgående kendskab til boligselskabers arbejdsgange og rutiner og ikke mindst…

Erhverv

Renovering og vedligeholdelse af erhvervsejendomme Vi istandsætter ejendomme af enhver type og påtager os alle opgaver fra mindre malerarbejder til totalentrepriser. Vi ved hvor vigtigt, det er for vores kunder, at de…
/ NYHEDER
ÆSTETIK

ÆSTETIK

Vi rådgiver om materialer og farvevalg, så I altid får den flotteste - og mest holdbare - løsning.

RESPEKT

RESPEKT

Vi respekterer jeres forretning. Derfor tilbyder vi at arbejde, når vi forstyrrer mindst muligt. Vi kan arbejde i ferier og i weekender og når produktionsapparatet serviceres eller udskiftes.

/ KONTAKT
Konduktør Finn Knuhtsen

Tlf. 3827 1103
Mobil: 2780 5581
Mail: ft@malerselskabet.dk

Personaleansvarlig Henrik Knudsen

Tlf. 3012 4405
Mobil: 3012 4405
Mail: hk@malerselskabet.dk

OMHU

OMHU

Vi sikrer, at jeres projekt kommer i mål til tiden, til prisen og i den aftalte kvalitet.