Hansen-bygningen i hovedentreprise

Hansen-bygningen er en del af Det Kongelige Bibliotek og er tegnet af arkitekt Preben Hansen. Malerselskabet SBM har hovedentreprisen på renovation og maling af bygningen for Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med BM Steel…

Certificeret i PCB-forsegling

FORSEGLING AF PCB-FUGER. PCB er en af de farligste miljøgifte i verden og er i dag helt forbudt at anvende. Men et ukendt antal boliger fra 1950-1977 indeholder stadig PCB-holdige fuger, der…