Renovering af Farum Midtpunkt

Malerselskabet er i gang med en større renovering af 19.000 m2 gangstrøg i bebyggelsen Farum Midtpunkt. Malerentreprisen omfatter maling af vægge og lofter i 27 boligblokke.

Renoveringen forventes afsluttet i uge 36 2020.

farum midtpunkt