Show Project InfoHide Project Info

STADIONKVARTERET

Bygherre: Glostrup Boligselskab
Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen
Opgave: Malerentreprise
Levering: 2019
Skærmbillede 2020-03-11 kl. 09.46.45

MALERENTREPRISE LEVERET FØR TID

Under sloganet »Stadionkvarteret under forandring« satte Glostrup Boligselskab i 2016 gang i en gennemgribende renovering og fremtidssikring af en af Vestegnens største parkbebyggelser med 1.236 lejemål. Det er Danmarks største renoveringssag til dato med det formål at gøre boligerne mere attraktive for børnefamilier og ældre.

Malerselskabet stod for malerentreprisen, der omfattede indvendigt malerarbejde i 1.115 boliger.

Entreprisen omfattede:
• Fuld renovering af ca. 476 boliger
• 104 sammenlægninger
• 372 boliger med øget tilgængelighed
• Modernisering af 639 boliger (renovering af badeværelser).

Ved disse arbejder havde beboerne mulighed for at blive boende i boligen under renovationen.

Projektet var præget af en del større, løbende ændringer, der krævede ekstra fleksibilitet i forhold til bemanding og planlægning af arbejdet. Vi måtte løbende op- og nedjustere mandskabet for at tilpasse os ændringer.

Vi formåede at holde tidsplanen med en tæt, løbende dialog med byggeledelsen. Vi gav løbende rådgivning i forhold til uhensigtmæssige og mangelfulde projektløsninger og gav tillige ad hoc rådgivning ved projektændringer. I tæt samarbejde med Enemærke & Petersen formåede vi at levere de første 6 etaper af byggeriet før tid.

Malerselskabet -14-11-2010-18
Malerselskabet -14-11-2010-21