Show Project InfoHide Project Info

RIGSHOSPITALET, NORDFLØJEN

RIGSHOSPITALETS NYE BEHANDLINGSBYGNING

Bygherre: Rigshospitalet
Opgave: Malerentreprise
Særlige forhold: Forskellige farvekoder til patientafsnit
Levering: 2019
Malerselskabet -14-11-2010-80

FARVERNE VISER VEJ

Nordfløjen er Rigshospitalets nye behandlingsbygning med over 200 senge, knap 30 intensivsenge, 33 moderne operationsstuer, intensiv-afsnit samt afdelinger til billeddiagnostik og forskning. Formålet med byggeriet er at forbedre forholdene for personale og patienter og øge værdien af den højt specialiserede behandling, Rigshospitalet tilbyder.

Malerselskabet havde malerentreprisen på det indvendige malerarbejde i den nybyggede Nordfløj. Opgaven omfattede 8 etager og 50.000 m2 vægge og lofter, og ELINDCO var hovedentreprenør. Et særlig kendetegn ved bygningen er, at hvert patientafsnit har sin særegne farvekode, der gør det let for patienter og personale at finde rundt.

Opgaven startede op i september 2015 og blev afsluttet i december 2019.

Malerselskabet -14-11-2010-74