Show Project InfoHide Project Info

CBS KØBENHAVN

Lærere og studerende på CBS skulle fortsætte undervisningen uforstyrret, mens vi malede fællesområderne. Det stillede ekstra krav til planlægningen.

Bygherre: CBS København
Opgave: Maling af fællesområder
Særlige forhold: Arbejde tilrettelagt uden indvirken på undervisning
Levering: Rammeaftale / løbende vedligeholdelse

RAMMEAFTALE MED CBS KØBENHAVN

CBS København havde behov for maling af fællesarealer, foyer, receptionsområder og tekøkkener og ønskede at arbejdet blev udført, uden at undervisning og  dagligdag på uddannelsesinstitutionen blev forstyrret.

Vi udarbejdede en plan, hvor vi udnyttede de naturlige “huller” på dagen, hvor de berørte lokationer ikke blev benyttet. Planen blev suppleret med en smidig ad-hoc planlægning på stedet, så aktuelle muligheder for gnidningsfri udførelse af opgaverne blev udnyttet.