CBS KØBENHAVN

Lærere og studerende på CBS skulle fortsætte undervisningen uforstyrret, mens vi malede fællesområderne. Det stillede ekstra krav til planlægningen.