BRØNDBY NORD

RENOVERING AF TRAPPER OG LEJLIGHEDER I det store almene boligbyggeri Brøndby Nord har Malerselskabet i løbet af 2019 istandsat trapper og renoveret ca. 200 lejligheder. Opgaven er løst i fagentreprise i samarbejde…

CBS KØBENHAVN

Lærere og studerende på CBS skulle fortsætte undervisningen uforstyrret, mens vi malede fællesområderne. Det stillede ekstra krav til planlægningen.