Hansen-bygningen i hovedentreprise

Hansen-bygningen er en del af Det Kongelige Bibliotek og er tegnet af arkitekt Preben Hansen. Malerselskabet SBM har hovedentreprisen på renovation og maling af bygningen for Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med BM Steel Construction. Vi er godt i gang med arbejdet, der omfatter demontering af glas og granit på facaden efterfulgt af sandblæsning og maling af konstruktionsstålet. Byggeriet er sat til afslutning ultimo 2019.