Formand Bent Nissen

/ MEDARBEJDERNE HAR ORDET

En lille familie
“Vi er en lille familie her. Vi kender hinanden rigtig godt. Jeg har været her over 6 år og det gælder også flere af kollegerne.”

Stor tillid fra ledelsen
“Som formand styrer jeg min egen arbejdsdag. Jeg tager de daglige beslutninger og hvis der er større beslutninger inddrager jeg byggeledelsen og Allan. Vi er meget selvstændige og det er egentlig rart. Samtidig oplever jeg stor opbakning omkring de beslutninger jeg tager på pladsen. Det sætter jeg pris på.

Ånden fra de gamle dage
“Malerselskabet er et gammelt kooperativ, og jeg føler at de sociale værdier fra dengang lever videre i dag. Vi har flere medarbejdere med § 56 med langvarige og kroniske sygdomme og her er man meget fleksible. Det er rart, at man tager hensyn.”

“Desuden er det positivt, at ledelsen giver sig tid til at lytte, når man har noget på hjerte. Fx holder vi kvartalsmøder, hvor man kan tale frit fra leveren, og efter kritik af informationsniveauet er firmaet nu begyndt at udsende et nyhedsbrev til alle.”

Bent Nissen er formand hos Malerselskabet og har været i firmaet siden 2012.